De start van B&R Facility Management

B&R Facility Management is gegroeid uit de activiteiten van de gekende algemene bouwonderneming Hooyberghs, eveneens onderdeel van de B&R Bouwgroep. Nazorg vormt een belangrijk onderdeel van elke bouwonderneming die kwaliteit en service hoog in het vaandel draagt.

In aanvulling op deze nazorgactiviteiten kwam vanuit de opdrachtgevers steeds meer de vraag om ook het verdere gebouwbeheer op ons te nemen, zowel wat betreft bouwkundig onderhoud als de technische installaties. Eén van onze eerste opdrachten in dat verband was het project Scholen van Morgen. Hierbij staan we niet alleen in voor de bouw van de scholen, maar ook van het verdere gebouwbeheer en het onderhoud voor een periode van dertig jaar.

B&R Facility Management werd als zelfstandig bedrijf opgericht om gericht in te spelen op deze behoefte aan ontzorging voor facility management. Daarbij richten we ons met B&R Facility Management volledig op het zogeheten hard facility management. Wanneer onze klanten ook soft facility management (catering, beveiliging,…) wensen, dan verwijzen we graag door naar onze zusteronderneming Into Facilities.  

Lees hier meer over onze visie
B&R-hoofdkantoor-web-1x1-original
Logo B&R

Deel van de B&R Bouwgroep

B&R Facility Management werd opgericht binnen de B&R Bouwgroep uit Arendonk. Deze multidisciplinaire bouwgroep bestaat uit talrijke bouwondernemingen, waarbij elke zelfstandige onderneming zich specialiseert in een bepaald facet van de brede bouwsector.

B&R Facility Management beschikt dankzij deze inbedding in een solide bouwgroep over stevige financiële fundamenten. Daarnaast kunnen we snel en eenvoudig beroep doen op de enorme technische expertise die in de groep aanwezig is. Voor vrijwel elke bouwactiviteit hebben we in de B&R Bouwgroep een gespecialiseerde onderneming met de vereiste technische kennis en de juiste vakmensen. Wanneer de expertise in onze eigen bouwgroep niet aanwezig of tijdig beschikbaar is, werken we nauw samen met externe partners.